Trong thời gian qua công đoàn  công ty CPĐT Thúy Sơn đã có buổi trao các phần quà cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trong khu vực, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm cho các thanh niên trong khu vực.

0868 585 089