Ngày 20 tháng 12 năm 2016 tổng giám đốc CÔNG TY CPĐT THÚY SƠN đã tổ chức và tham gia lễ tiếp nhận và trao xe lắc – xe lăn cho người khuyết tật tại Hậu Giang.

0868 585 089