Sáng ngày 26-27/06/2014 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thúy Sơn cử nhân viên kỹ thuật Hội thảo về cách trồng cây lâm nghiệp có giá trị xuất khẩu cao. Đặc biệt là cây Keo lai mà hiện nay Cty đang cung cấp giống cho bà con nông dân trồng rừng
Hội thảo được tổ chức tại Đồng Tháp với hai địa điểm là Tân Hồng và Tam Nông. Bên Cty CPĐT Thúy Sơn đại diện là Bà Huỳnh Ngọc Hân cán bộ kỹ thuật TT UDTB KHCN của Cty và Bà Phạm Thị Thúy bộ phận Kế toán Dự Án Cty. Tiếp đoàn có Ông Nguyễn Thế Hanh, kỹ sư Lâm nghiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm Lâm Đồng Tháp và nhiều cán bộ Bí thư xã, huyện và đông đảo Nông dân đến tham dự buổi Hội thảo
Sau đây là một số hình ảnh chi tiết của buổi hội thảo Sáng ngày 26-27/06/2014 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thúy Sơn cử nhân viên kỹ thuật Hội thảo về cách trồng cây lâm nghiệp có giá trị xuất khẩu cao. Đặc biệt là cây Keo lai mà hiện nay Cty đang cung cấp giống cho bà con nông dân trồng rừngHội thảo được tổ chức tại Đồng Tháp với hai địa điểm là Tân Hồng và Tam Nông. Bên Cty CPĐT Thúy Sơn đại diện là Bà Huỳnh Ngọc Hân cán bộ kỹ thuật TT UDTB KHCN của Cty và Bà Phạm Thị Thúy bộ phận Kế toán Dự Án Cty. Tiếp đoàn có Ông Nguyễn Thế Hanh, kỹ sư Lâm nghiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm Lâm Đồng Tháp và nhiều cán bộ Bí thư xã, huyện và đông đảo Nông dân đến tham dự buổi Hội thảo
Sau đây là một số hình ảnh chi tiết của buổi hội thảo

0868 585 089