Trung Tâm Cấy Mô Sinh Học

4851

Phòng cấy mô và vườn ươm cây giống với năng suất 10 triệu cây/năm. Đủ để phục vụ cây giống cho đồng bằng sông Cửu Long .

Video phỏng vấn khách hàng

Phòng cấy mô và vườn ươm cây giống với năng suất 10 triệu cây/năm. Đủ để phục vụ cây giống cho đồng bằng sông Cửu Long .

Phòng nuôi mẫu mô

Phòng nuôi mẫu môPhòng nuôi mẫu mô Phòng mô Phòng mô  Mô bạch đàn Cụm chồi giống bạch đàn Bình giống mô keo lai Bình chồi mô Giống hoa lan Hoa Lan nuôi cấy mô Nhân nhanh giống cây chuối cấy mô Phòng nuôi cấy mô Ra ngôi Cây bạch đàn Cây keo lai ngoài vườn ươm

Vườm ươm Vườm ươm Công ty Xuất cây giống bán cho khách hàng Cây giâm hom trong vườn Cây giâm hom trong vườn Cây đầu dòng Vườn cây đầu dòng Vườn ươm cây thành phẩm

 

Chia sẻ