Thành Phẩm

2234

ThuySon JSC cung ứng gỗ dăm (bạch đàn, tràm, tràm bông vàng) để sản xuất nguyên liệu bột giấy và ván MDF. 

Dăm gỗ – woodchips

Cây giống

Than sinh thái – wood pellet

Chia sẻ