Rừng Cà Mau

3331

Công ty CPĐT Thúy Sơn có diện tích rừng với hơn 1.200ha tại rừng Cà Mau, đồng thời liên kết với lâm trường U Minh Hạ với 29.000h.

FLYCAM GHI NHẬN LÔ 13( NĂM TRỒNG 2015) RỪNG CÀ MAU

FLYCAM GHI NHẬN LÔ 23( NĂM TRỒNG 2011) RỪNG CÀ MAU

FLYCAM GHI NHẬN TỔNG THỂ RỪNG CÀ MAU

Rừng Cà Mau

Quy trình khai thác cây Rừng Cà Mau

Hình ảnh rừng Cà Mau

Hình ảnh rừng Cà Mau năm 2014

Hình ảnh đào kênh kê líp tháng 08 năm 2014 để chuẩn bị trồng cây mới

Công tác chuẩn bị trồng cây mới

Hình ảnh cây mới trồng được 07 ngày tháng 10 năm 2014

Cây mới trồng 07 ngày

Hình ảnh cây mới trồng được 07 ngày tháng 10 năm 2014

Cây mới trồng 07 ngày Hình ảnh cây trồng được 01 tháng

Hình ảnh cây Keo lai mới trồng 01 tháng mà tốc độ phát triển nhanh, mỗi cây phát triển có độ cao từ 30cm đến 40cm. Dòng cây này có khả năng kháng sâu bệnh, sinh trưởng nhanh nhờ bộ rễ có khả năng cố định đạm, có khả năng thích nghi với môi trường cao.
 
Hình ảnh cây trồng được 03 tháng

Cây trồng được 03 tháng phát triển từ 50cm đến gần 100cm

Hình ảnh cây trồng 01 năm tuổi tháng 10 năm 2013

Bề hoành cây gần 12cm

Hình ảnh cây trồng được 02 năm tuổi tháng 10 năm 2012

Bề hoành cây đạt 30cm
 
 
Hình ảnh cây trồng 03 năm tuổi tháng 10 năm 2011

Cây trồng 03 năm tuổi bề hoành đạt 40cm

 

Hình ảnh cây trồng 03 năm 08 tháng năm 2013 Cây trồng 1 năm Cây trồng 2 năm – 2 năm rưỡi

Chia sẻ