CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÚY SƠN – THUYSON JSC

Địa chỉ: KV Phú Thắng – Phường Tân Phú – Quận Cái Răng – Thành Phố Cần Thơ
ĐT :  +84-2922 223 833
web:http://www.thuysongroup.com.vn
E-mail : anhnga.tran@thuysongroup.com.vn

Gửi email liên hệ

Sơ đồ đường đi