CSR

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG...

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, KHIẾU NẠI VÀBỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG 13.-QUY-TRINH-GIAI-QUYET-MAU-THUAN-KHIEU-NAI-VA-BOI-THUONG-THIET-HAI-3Tải xuống

Tóm tắt phương án quản lý rừng bền vững 2020

Tóm tắt phương án quản lý rừng bền vững 2020 TOM-TAT-PHUONG-AN-QLRBV-2020.THUYSON-3Tải xuống

Chính sách chống tham nhũng

11.-THUY-SON_QUY-DINH-VE-CHONG-THAM-NHUNG-6Tải xuống

Tổng kết giám sát 2019

TONG-KET-GIAM-SAT-2019-1Tải xuống Tồng kết giám sát 2019

Tập huấn FSC-FM

Ngày 28-29/5/2020, công ty đã có buổi tập huấn FSC-FM/CoC cho CB-CNV

Lễ ký kết biên bản giữa 3 Công Ty

Vào ngày 6/6/2020, công ty Thúy Sơn đã tham gia lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Liên kết hỗ trợ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giửa 3 công ty:...

Bảng báo cáo tóm tắt DDS Cty Thúy Sơn

BANG BAO CAO TOM TAT DDS THUY SONTải xuống