Trung Tâm Cấy Mô Sinh Học

Phòng cấy mô và vườn ươm cây giống với năng suất 10 triệu cây/năm. Đủ để phục vụ cây giống cho đồng bằng sông...

Rừng Cà Mau

Công ty CPĐT Thúy Sơn có diện tích rừng với hơn 1.200ha tại rừng Cà Mau, đồng thời liên kết với lâm trường U...

Thu Mua – Vận Chuyển

Công ty CPĐT Thúy Sơn với hơn 200 đại lý toàn đồng bằng sông Cửu Long ...

Nhà Máy Chế Biến

Công nghệ bóc vỏ cây tiên tiến, sẽ giải phóng được sức lao động, giá trị sau thu hoạch được nâng lên ít nhất...

Thành Phẩm

ThuySon JSC cung ứng gỗ dăm (bạch đàn, tràm, tràm bông vàng) để sản xuất nguyên liệu bột giấy và ván MDF.  Dăm gỗ -...

Xuất Khẩu

Sản phẩm của TSG đã xuất khẩu đi nhiều nước trên như: Japan, China, Taiwan, Hàn quốc, EU..... thông qua Cảng biển Cái Cui,...

GIỚI THIỆU

Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty TSG (Thúy Sơn Group) là doanh nghiệp có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu, đơn vị chúng tôi tự...

CSR

TỔNG KẾT GIÁM SÁT 2018

5. TONG KET GIAM SAT 2018Tải xuống

QUYẾT ĐỊNH Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Ông Lê Hoàng...

QUYẾT ĐỊNH Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Ông Lê Hoàng Thế

Hội thảo Chương trình DBP DPF cùng với lễ ký kết hệ thống máy...

Ký kết hệ thống máy Briquette CF Nielsen giữa Tổng Giám Đốc và Mr. Bo Andersen

BẢNG TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG của Công ty giai đoạn 2015-2025

THÔNG BÁO Tóm tắt kế hoạch các hoạt động lâm nghiệp năm 2015     Căn cứ Phương án quản lý rừng của Công ty giai đoạn 2015-2025 đã được Công ty Phê duyệt. Căn cứ...