Sản phẩm dăm gỗ

Quá trình sản xuất gồm các công đoạn chính như sau:

Bước 1: Nguyên liệu được xác định khối lượng bằng cân điện tử sau đó xuất từ (kho) bãi gỗ nguyên liệu hay trực tiếp từ xe vào khu vực sản xuất.

Bước 2: Nguyên liệu được đưa vào băng tải phải qua khâu cưa giảm tiết diện, khâu này xem như không làm giảm khối lượng nguyên liệu.

Bước 3: Băng tải vận chuyển nguyên liệu gỗ vào máy băm và băm gỗ (tại khâu này có sự chuyển đổi khối lượng từ gỗ tròn qua gỗ dăm, dăm bụi và dăm xơ).

Bước 4: Nguyên liệu gỗ băm qua sàng để lọc lại phần dăm gỗ (thành phẩm) vào băng tải ra (kho) bãi dăm; phần dăm xơ (phế phẩm) được lọc ra và phần dăm bụi (phế phẩm) rơi xưống hầm dăm bụi, phần dăm to được đưa vòng lại máy băm để băm lại.

Bước 5: Dăm gỗ từ sàng vào băng tải và chuyển ra kho thành phẩm.

0868 585 089