Xuất Khẩu

2573

Sản phẩm của TSG đã xuất khẩu đi nhiều nước trên như: Japan, China, Taiwan, Hàn quốc, EU….. thông qua Cảng biển Cái Cui, T.P Cần Thơ – Việt Nam

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 03 NĂM 2017
TÀU GENCO STAR

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 11 NĂM 2016
TÀU VINALINES UNITY

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 09 NĂM 2016
TÀU TRANSCO STAR

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 08 NĂM 2016
TÀU TOYO ENERGY

FLYCAM GHI NHẬN XUẤT HÀNG TÀU TOYO ENERGY 

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 07 NĂM 2016
TÀU EAST PROSPERITY

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 03 NĂM 2016
TÀU GLORY TAIZHOU

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 12 NĂM 2015
TÀU OCEAN STAR

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 11 NĂM 2015
TÀU OCEAN PROCEED

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 09 NĂM 2015

TÀU SEA DREAMHÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 07 NĂM 2015
TÀU RED MISTRAL

TÀU GAO XIN 16

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 05 NĂM 2015

Tháng 05 năm 2015 Công ty xuất khẩu dăm gỗ sang Nhật, tên tàu BLUE TOTUS quốc tịch Panama tàu có trọng tải 12,167.63 tấn, có Capacity 17,963.02 m3 , Draft 8.994 m

HÌNH ẢNH TÀU THÁNG 10 NĂM 2014

Tháng 10 năm 2014 Công ty xuất khẩu hàng sang nước Nhật lên tàu GINTO quốc tịch Philippine có trọng tải 12,963 tấn, Capacity 19,957.84 m3, Draft 8.994 m
Sau đây là một số hình ảnh của tàu.

HÌNH ẢNH BỐC HÀNG DĂM GỖ THÁNG 08 NĂM 2014

Tháng 08 năm 2014 Công ty xuất khẩu dăm gỗ sang Nhật, tên tàu BLUE TOTUS quốc tịch Panama tàu có trọng tải 12,167.63 tấn, có Capacity 17,963.02 m3 , Draft 8.994 m

HÌNH ẢNH XUẤT HANG TRONG THÁNG 03 NĂM 2013Ngày 20 tháng 03 năm 2014 Công ty xuất khẩu dăm gỗ sang Trung Quốc, lên tàu chở hang tên Trung Dung 09 quốc tịch Việt Nam. Tàu có trọng tải 3,060.70 tấn, Capacity 3,958.68 m3, Draft 4.94 m.

TÀU ALAHAS

Ngày 02 tháng 03 năm 2014 Công ty xuất hàng dăm gỗ sang Nhật lên tàu chở hàng ALAHAS quốc tịch Philippine, tàu có trọng tải 12,167.63 tấn, Capacity 17,524.31 m3, Draft 9,10 m

HÌNH ẢNH TÀU THÁNG 02 NĂM 2014

Ngày 10 tháng 02 năm 2014 Công ty xuất khẩu hàng sang Nhật Bản lên tàu chở hàng ATAYAL BRAVE quốc tịch Panama có trọng tải 16,811.47 tấn, có Capacity 20,452.10 m3, Draft 9.10 m

 

Hình ảnh đang xếp hàng “dăm gỗ” lên tàu

Chia sẻ