Nhà Máy Chế Biến

2419

Công nghệ bóc vỏ cây tiên tiến, sẽ giải phóng được sức lao động, giá trị sau thu hoạch được nâng lên ít nhất 20%

VIDEO TỔNG THỂ NHÀ MÁY

Video Clip nhà máy

Hình ảnh nhà máy

Bãi dăm gỗ nguyên liệu năm 2014

Bãi Nguyên liêu
Đưa nguyên liệu vào nhà máy
Máy lột vỏ cây

Sản phẩm

Dăm Gỗ

Bãi gỗ nguyên liệu các năm trước

Chia sẻ