Lễ ký kết biên bản giữa 3 Công Ty

585

Vào ngày 6/6/2020, công ty Thúy Sơn đã tham gia lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Liên kết hỗ trợ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giửa 3 công ty: Cty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên, Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận và Cty CPĐT Thúy Sơn.

Chia sẻ