Hoạt động 8-3-2016

724

Vào ngày 8-3-2016 công ty có tổ chức một buổi hộp mặt dành cho các chị em trong công ty với sự tham dự của Tổng Giám Đốc.

Chia sẻ