Trang chủ CSR Hoạt Động CSR

Hoạt Động CSR

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG...

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN, KHIẾU NẠI VÀBỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG 13.-QUY-TRINH-GIAI-QUYET-MAU-THUAN-KHIEU-NAI-VA-BOI-THUONG-THIET-HAI-3Tải xuống

Tóm tắt phương án quản lý rừng bền vững 2020

Tóm tắt phương án quản lý rừng bền vững 2020 TOM-TAT-PHUONG-AN-QLRBV-2020.THUYSON-3Tải xuống

Chính sách chống tham nhũng

11.-THUY-SON_QUY-DINH-VE-CHONG-THAM-NHUNG-6Tải xuống

Tổng kết giám sát 2019

TONG-KET-GIAM-SAT-2019-1Tải xuống Tồng kết giám sát 2019

Tập huấn FSC-FM

Ngày 28-29/5/2020, công ty đã có buổi tập huấn FSC-FM/CoC cho CB-CNV

Lễ ký kết biên bản giữa 3 Công Ty

Vào ngày 6/6/2020, công ty Thúy Sơn đã tham gia lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Liên kết hỗ trợ, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giửa 3 công ty:...

Hoạt động 8-3-2016

Vào ngày 8-3-2016 công ty có tổ chức một buổi hộp mặt dành cho các chị em trong công ty với sự tham dự của Tổng Giám Đốc.

Lễ tiếp nhận và trao xe lắc – xe lăn cho người khuyết tật

Ngày 20 tháng 12 năm 2016 tổng giám đốc CÔNG TY CPĐT THÚY SƠN đã tổ chức và tham gia lễ tiếp nhận và trao xe lắc - xe lăn cho người khuyết tật...